Persbericht van woningmarktcijfers 3e kwartaal 2016 NVM afdeling Leiden

Begin oktober, zijn de cijfers bekend gemaakt van het 3e kwartaal 2016 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland. Ook zijn de kwartaalcijfers in de drie regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Leiden bekend. Tenzij anders vermeld zijn alle cijfers en percentages vergeleken met die van het 3e kwartaal 2015.

 

Landelijk

Ook het afgelopen kwartaal werden er weer meer woningen verkocht, 41.046 stuks, dan er per saldo op de markt kwamen. Het aantal transacties steeg 15% en het aanbod daalde met ruim 24% in die zelfde periode naar 101.093 woningen. Het aantal transacties steeg met 8,5% het minst voor appartementen en neemt dan toe voor tussenwoningen, hoekwoningen, twee-onder-een-kap tot bijna 24% voor vrijstaande woningen. De stijging van de transactieprijzen bedraagt in deze zelfde reeks woningtypen 8,9% voor appartementen afnemend tot 5,8% voor vrijstaand. De gemiddelde prijsstijging is dan 7,4% naar een transactieprijs van nu €240.000. Er wordt ook steeds sneller verkocht; de verkooptijd bedraagt nu gemiddeld 80 dagen.

Deze cijfers zijn weliswaar objectief en exact maar in feite is er geen enkel gebied in Nederland dat functioneert conform landelijke gemiddelden. In een aantal grote steden stijgt het aantal transacties lang niet met 15% en in Amsterdam en Haarlem daalt deze zelfs. Dat komt niet door gebrek aan vraag maar door gebrek aan (geschikt) aanbod. De markt droogt daar op met exorbitante prijsstijgingen als gevolg, vaak ver boven het toch al hoge landelijk gemiddelde van 7,4%. Buiten de randstad vertoont de woningmarkt vaak precies het tegenovergestelde “gedrag”.

Onderstaand volgt marktinformatie van de drie regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Leiden. Iedere NVM makelaar beschikt over de juiste marktinformatie van iedere regio, gemeente, wijk, buurt of postcodegebied. De verschillen zijn vaak groot.

 

Regio Bollenstreek

Deze regio omvat de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Teylingen. Er werden hier 437 woningen verkocht, ruim 19% meer dan vorig jaar. Transactieprijzen zijn 7,6% gestegen en bedragen nu gemiddeld €280.000 bij een verkooptijd van 85 dagen. Er werden ongeveer evenveel tussenwoningen als appartementen verkocht maar het aanbod aan tussenwoningen is nu nog maar ruim de helft van het aanbod aan appartementen. Vrijstaande woningen werden in dit kwartaal in gemiddeld 109 dagen tijd verkocht en dat is vrij snel voor dit woningtype. Er worden gemiddeld grotere woningen verkocht dan een jaar geleden.

Het aanbod is het afgelopen jaar met bijna 29% afgenomen zodat er nu 947 woningen te koop staan. De afname van het aanbod aan tussenwoningen en appartementen was sterker met 34% resp. 35%. Gemiddeld gesproken is in de regio sprake van een evenwichtige woningmarkt maar voor tussenwoningen is er toch een krappe (dus verkopers-)markt. Hillegom kent een toenemende instroom van Haarlemse kopers; ze kopen m.n. tussenwoningen van rond de €250.000. In Katwijk en iets mindere mate Teylingen geldt dat voor doorstromers uit Leiden, te zien aan hun gemiddeld bestede transactiebedrag van iets meer dan €300.000.

  

Regio Leiden

Onder deze regio vallen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en delen van Rijnwoude en Kaag en Braassem. Het aantal transacties nam met bijna 18% toe; er werden 482 woningen verkocht. De opbrengst bedroeg gemiddeld €265.000 per woning, een stijging van 8,5%. Voor de verkoop waren gemiddeld 59 dagen nodig maar tussenwoningen hadden aan gemiddeld 39 dagen voldoende om een nieuwe eigenaar te krijgen. Het aantal verkochte tussenwoningen steeg nog geen 4% terwijl het aanbod van dit woningtype nu 37% lager is dan een jaar geleden: deze deelmarkt gaat op termijn “droog koken”. Het aantal verkochte appartementen steeg wel flink met 36%; de inhaalrace van dit woningtype is in deze regio goed zichtbaar.

Het aanbod nam over alle woningtypen bij elkaar met 32% af en dat is fors boven het landelijk gemiddelde. Er staan nu 684 woningen te koop waarvan dit kwartaal ruim 65% op de markt kwam; veel jong aanbod dus. Stonden er 4 jaar geleden nog 500 tussenwoningen te koop; nu zijn dat er nu nog slechts 144. De regio is een verkopersmarkt; vooral appartementen en tussenwoningen zijn schaars.

 

Regio Alphen

Deze regio omvat de gemeenten Alphen ad Rijn, Nieuwkoop en delen van Kaag en Braassem. Het aantal transacties nam met bijna 22% toe zodat er 281 woningen werden verkocht. De opbrengst bedroeg gemiddeld €240.000 per woning, een stijging van 6,6% waarbij de gemiddelde verkooptijd 75 dagen bedroeg. Net als in de regio Leiden stijgt het aantal verkochte tussenwoningen veel minder dan andere woningtypen (4,5%) terwijl het aanbod snel afneemt hetgeen op den duur een tekort aan geschikt aanbod oplevert: “droogkoken”. De transactieprijzen van tussenwoningen (+7,7%) en van appartementen (+9,4%) lopen sneller op dan die van andere woningtypen. Voor vrijstaande woningen dalen de transactieprijzen per m2 woonoppervlak nog!

Het aanbod nam over alle woningtypen bij elkaar met ruim 30% af waardoor er nu 561 woningen te koop staan. Het aantal vrijstaande woningen nam niet af maar 5% toe naar 173 stuks. De regio kent gemiddeld genomen een evenwichtige woningmarkt waarbij tussenwoningen en hoekwoningen neigen naar een lichte verkopersmarkt (enige schaarste).

 

Conclusie

De drie regio’s hebben ieder zo hun eigen bijzonderheden. Maar ook de verschillende gemeenten binnen een regio zijn onderling erg verschillend. De Bollenstreek en met name Hillegom functioneert steeds meer als één van de overloopgebieden voor Haarlemmers voor wie Haarlem te duur is geworden. De oorzaak daarvan is o.a. de grote aantallen Amsterdamse kopers die naar Haarlem trekken vanwege de voor hen betaalbare woningen aldaar. Regio Leiden kent de krapste woningmarkt, logisch omdat Leiden de grootste stad is binnen deze NVM afdeling. De regio Alphen heeft –met name in de buitengebieden- veel vrijstaande woningen die veelal nog geen prijsstijging laten zien.

De NVM verwacht voor heel 2016 een plus in het aantal transacties van 10 tot 15% en een prijsstijging van 6%. Verschillen tussen de diverse regio’s worden groter.

Mocht u nadere toelichting wensen op de regionale woningmarktcijfers, dan kunt u terecht bij de Paul Langenegger

Bron NVM