Persbericht van woningmarktcijfers 4e kwartaal 2016 NVM afdeling Leiden

Op 12 januari 2017, zijn de cijfers bekend gemaakt van het 4e kwartaal 2016 ten aanzien van de woningmarkt in Nederland. Ook zijn de kwartaalcijfers in de drie regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Leiden bekend. Tenzij anders vermeld zijn alle cijfers en percentages vergeleken met die van het 4e kwartaal 2015.

 

Landelijk

Met 45.792 transacties in de woningmarkt bestaande bouw is het 4e kwartaal van 2016 een recordkwartaal; dit aantal is ruim 15% hoger dan een jaar geleden. De stijging van het aantal verkochte appartementen bedroeg echter slechts 2,6% terwijl er wel 31% meer vrijstaande woningen werd verkocht. In een jaar tijd stegen de transactieprijzen gemiddeld met 8,9% naar nu €248.000 maar deze prijs is nog steeds ruim 2% onder het niveau van vóór de crisis. Van alle verkochte woningen werden er een kleine 17% boven de vraagprijs verkocht. Verkooptijd is teruggelopen naar 78 dagen gemiddeld.

Het aanbod aan koopwoningen daalt niet alleen maar daalt ook steeds sneller. Halverwege het 4e kwartaal waren dat er met ca. 120.000 maar liefst 28% minder dan een jaar daarvoor. Toch staat nog altijd 42% van alle woningen een jaar of langer te koop en 18% zelfs 3 jaar of langer.

Ook de verkoop van nieuwbouwwoningen nam toe met 23% waardoor er het afgelopen kwartaal zo’n 8.300 zijn verkocht. Op jaarbasis zijn bijna 30.000 nieuwbouwwoningen verkocht.

Bovenstaande cijfers zijn een gemiddelde over het hele land. De regionale verschillen zijn echter groot. Gebrek aan aanbod zorgt er o.a. in steden als Amsterdam, Utrecht en Groningen voor dat prijzen sneller stijgen en het aantal transacties daalt.

Onderstaand volgt marktinformatie van de twee regio’s binnen het gebied van de NVM afdeling Haarlem. Iedere NVM makelaar heeft de beschikking over alle marktinformatie en kan u informeren over uw regio, gemeente, wijk, postcodegebied en uw eigen woning.

 

Regio Bollenstreek

Deze regio omvat de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Katwijk en Teylingen. Er werden hier 520 woningen verkocht, een stijging van ruim 13% waarbij de transactieprijzen in dat zelfde jaar meer dan 11% zijn gestegen naar nu €291.000 en dat is nog 2,4% onder het niveau van voor de crisis. Daarbij is de benodigde verkooptijd gemiddeld 86 dagen. Vrijstaande woningen vertonen het omgekeerde beeld t.o.v. het landelijke: verkoopaantallen dalen 12% en transactieprijzen stijgen 21%. Met uitzondering van tussenwoningen werden er het afgelopen jaar gemiddeld grotere woningen verkocht. In deze regio wordt 1 op de 8 woningen boven de vraagprijs verkocht.

Het aanbod is het afgelopen jaar met ruim 36% afgenomen zodat er nu nog 796 woningen te koop staan. Het aanbod aan appartementen en tussenwoningen daalt nog een stuk sneller zodat in dit segment van woning schaarste kan worden gesproken. Vraagprijzen stijgen met bijna 9% in het afgelopen jaar. De woningmarkt kan hier als een lichte verkopersmarkt worden bestempeld. Voor vrijstaande woningen is de markt echter nog ruim dus veel keus voor de koper.

 

Regio Leiden

Onder deze regio vallen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en delen van Rijnwoude en Kaag en Braassem. Het aantal transacties bedroeg 455, een stijging van slechts 4%. Het aantal verkochte appartementen is zelfs al met 5% gedaald. Ook de prijzen stegen en wel met 10% zodat we uitkomen op een gemiddelde transactieprijs van €291.000. Prijzen van tussenwoningen stegen zelfs met een exorbitante 17,5%. Vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen blijven in prijsontwikkeling flink achter bij het gemiddelde. In 22% van de gevallen werd er in deze regio boven de vraagprijs verkocht. Verkopen lukt in gemiddeld 56 dagen tijd; tussenwoningen hebben doorgaans aan 36 dagen voldoende. Prijzen liggen gemiddeld nog bijna 1% onder het niveau van voor de crisis.

Het aanbod is in een jaar tijd bijna 39% afgenomen naar nu nog 582 woningen met een uitschieter voor appartementen waarvan het aanbod met 56% afnam van 426 naar nog maar 188 stuks in een jaar tijd. Vraagprijzen lopen nu enorm op; het afgelopen jaar ruim 16%. Deze regio wordt gekenmerkt door schaarste oftewel een verkopersmarkt. Vrijstaande woningen echter kennen nog steeds een kopersmarkt met ruim aanbod.

 

Regio Alphen

Deze regio omvat de gemeenten Alphen ad Rijn, Nieuwkoop en delen van Kaag en Braassem. Het aantal transacties bedroeg 326, een enorme stijging van ruim 42%. Opvallend is de grote toename van verkochte vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap woningen; bij elkaar van 31 naar 76 stuks in een jaar tijd (dat is +145%). Ook de transactieprijzen stegen en wel met 9% naar nu gemiddeld €258.000. Daarbij werd 1 op de 4 woningen boven de vraagprijs verkocht. Verkopen lukt in gemiddeld 76 dagen tijd; hoekwoningen verkopen in deze regio het snelst: in 41 dagen gemiddeld. Prijzen liggen gemiddeld nog bijna 8% onder het niveau van voor de crisis, vrijstaande woningen zelfs nog 19% onder dat niveau en de prijs per m2 is het afgelopen jaar bijna 5% gedaald voor dit woningtype.

Het aanbod is in een jaar tijd 39% afgenomen naar nu nog 486 woningen. Vraagprijzen zijn in de zelfde periode 6,6% opgelopen. Deze regio is inmiddels een echte verkopersmarkt voor appartementen en hoekwoningen en in nog wat sterkere mate voor tussenwoningen; het aanbod aan vrijstaande woningen is echter nog ruim.

 

Conclusie

Het afgelopen jaar wordt gekenmerkt door een forse toename van het aantal transacties tot een recordniveau. Ook de prijsstijging kan als zeer fors worden bestempeld, mede veroorzaakt door snel afnemend aanbod en toenemende woning schaarste. Die schaarste kan doorslaan waarbij het aanbod zo sterk achterblijft bij de vraag dat het aantal transacties daalt. De prijsstijging die hiermee gepaard gaat maakt geschikte woningen in deze gebieden veelal onbereikbaar voor starters die hun heil dan in goedkopere regio’s zoeken.

Bron NVM