Vragenlijst deel A

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel A
 • 1. Persoonlijke gegevens

 • 2. Gehuwd/geregistreerd partnerschap

 • 3. Samenwonend

 • 4. Eigendomsverkrijging

 • Upload hier een kopie van uw eigendomsbewijs.
 • 5. Financiën

 • Deze gegevens zijn van belang om bij overdracht van de woning te voorkomen dat er nog niet afgeloste hypotheek op de woning gevestigd is.
 • 6. Boedel bij overlijden

 • 7. Boedel bij echtscheiding

 • ONDERTEKENING

  Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. De ingevulde gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor de makelaar en zullen niet worden gecommuniceerd naar derden.