Vragenlijst deel B

Vragenlijst voor de verkoop van een woning deel B
 • 1. Bijzonderheden

 • Hier kunt u de huur-, bruikleenovereenkomst uploaden
 • 2. Gevels

 • 3. Daken

 • 4. Kozijnen, ramen en deuren

 • 5. Vloeren, plafonds en wanden

 • 6. Kelder, kruipruimte en fundering

 • 7. Installaties

 • 8. Sanitair en riolering

 • 9. Diversen

 • 10. Vaste lasten

 • 11. Garanties

 • 12. Nadere informatie

 • ONDERTEKENING

  Verkoper(s) verklaart/verklaren alle hem/haar bekende feiten te hebben vermeld in dit formulier. Verkoper is zich ervan bewust dat hij bij een niet juiste en/of volledige vermelding van feiten de koper de mogelijkheid heeft om op grond van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding te claimen. Verkoper verklaart de woning tot de notariële levering op een manier te zullen bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd.